Raccoon match spel

Raccoon Match bevat 30 kaarten. Op elke kaart staan 6 dieren afgebeeld. Elke dier komt slecht 1 keer terug voor op een andere kaart. De grootte van het dier kan per kaart verschillen. Raccoon Match kan op 5 verschillende manieren gespeeld worden

  • Leeftijd advies 5+ jaar
  • Aantal personen: 2 tot 6 personen

Spelvarianten
Spel 1: De Verzamelaar
Alle kaarten worden geschud. Iedere speler krijgt 1 kaart zichtbaar voor zich. De andere karten komen op een stapel in het middel van de tafel. Per ronde wordt er 1 kaart van de stapel omgedraaid. Wie als eerste een item op zijn kaart ziet dat overeenkomt met het item op de kaart in het midden, roept de overeenkomst en krijgt de kaart uit het midden. Dan begint de volgende ronde. Dit gaat net zo lang door tot de stapel in het midden van de tafel op is. Wie de meeste kaarten op zijn eigen stapel heeft liggen, wint het spel

Spel 2: De Uitgever
Dit spel is het omgekeerde van spel 1. Alle spelers starten met een stapel kaarten voor zich. In het middel ligt slechts 1 kaart. De speler die als eerste een lege stapel heeft, wint het spel.

Spel 3: De Snelle
Alle spelers krijgen 1 kaart en draaien deze tegelijkertijd om, zodat alle spelers kunnen zien wat er op jouw kaart staat. De bedoeling is om een dier te vinden op de kaart van een andere speler dat ook op jouw kaart staat. Als dit lukt, dan leg je jouw kaart op tafel, deze kaart speelt niet meer mee. De speler die als laatste nog een kaart in zijn hand heft, moet deze op zijn strafpuntenstapel leggen. Daarna begint de volgende ronde, tot er geen nieuwe kaarten meer zijn. De speler met de minste strafpunten wint het spel.

Spel 4: De Egoïst
Alle spelers krijgen 1 kaart. In het midden ligt een open kaart. De spelers draaien hun kaart tegelijk om, zodat iedereen hun kaart kan zien. Iedereen zoekt een overeenkomstig dier op één van de kaarten van de andere spelers én de kaart in het midden. Benoem het dier en leg de kaart van de tegenspeler op je scorestapel. 1 spelen kan dus in een ronde kaarten van verschillende spelers verzamelen. Als alle kaarten verdeeld zijn, krijgen de spelers een nieuwe kaart en komt er ook een nieuwe kaart in het midden te liggen. Als er geen kaarten meer zijn, wint de speler met de meeste kaarten. 

Spel 5: Het vergiftigd Geschenk
Dit spel lijkt op spel 1. Wie als eerste, het overeenkomstige dieren ziet tussen zijn kaarten en die in het midden, mag zijn kaart aan een speler naar keuze geven. Als de stapel in het midden leeg is, wint de speler met de minste kaarten.